Er is een nieuw albumke klaargeraakt…met dank aan de fotografen van dienst…mama Jo en de oma’s!